Vragen?
Neem contact op

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Om de administratieve en financiële kant van uw behandeling vlot en efficiënt te laten verlopen, treft u hier onze algemene voorwaarden aan. Wanneer u akkoord gaat met ons behandelplan ontstaat een behandelovereenkomst. Uit deze behandelovereenkomst vloeit een verplichting voort om uw behandelaar te betalen voor zijn geleverde diensten/producten. Het hulpmiddel is een gepersonaliseerd product waardoor het recht op herroepsrecht komt te vervallen. Onderstaande voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen patiënt en behandelaar, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Bij een vervolgafspraak zijn deze bepalingen ook van toepassing. Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.


Akkoord behandelplan
Mondelinge toestemming en/of het plaatsen van een handtekening tijdens of na het onderzoek waarbij u akkoord gaat met het bestellen en maken van therapeutische hulpmiddelen, zoals podotherapeutische zolen, ortheses of nagelbeugels is bindend. Na uw akkoord en afronding van het onderzoek wordt direct gestart met de vervaardiging van deze hulpmiddelen. Bij annulering zullen alle door ons gemaakte kosten bij u in rekening worden gebracht. 
Klachten kunt u schriftelijk indienen via mail: 
info@inbalance-podotherapie.nl  of per post: In Balance Podotherapeutisch Centrum, afd. klachtenafhandeling, Horstplein 15, 6431 NS Hoensbroek .
Wij zijn niet aansprakelijk voor vermissing, verlies of beschadiging van uw bezittingen of voor enige andere door u geleden schade.


Facturering
Facturering gebeurt rechtstreeks aan u direct na de behandeling of bij het ophalen van de hulpmiddelen. U kunt de factuur per pin of contant in onze praktijk voldoen. Het is niet mogelijk om uw factuur per creditcard te voldoen of op rekening te betalen. 
Om de financiële kant goed te laten verlopen is het noodzakelijk om uw BSN (burger servicenummer)  te registreren. Dit zijn wij als zorgverlener verplicht, anders mogen wij geen zorg verlenen (kijk voor meer informatie hierover op de website van de rijksoverheid):
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/burgerservicenummer-bsn/bsn-in-de-zorg
Bij medische correspondentie worden deze gegevens ook gebruikt om identiteitsverwisseling of fraude te voorkomen.
De kosten van behandeling van een patiënt tot en met 17 jaar zijn verschuldigd door de wettelijke vertegenwoordiger. Een patiënt van 18 jaar of ouder is zelf de kosten van de behandeling verschuldigd, tenzij zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk of mondeling heeft bevestigd de kosten te zullen voldoen.
U dient zelf zorg te dragen voor declaratie van de factuur bij uw eigen zorgverzekering. De factuur ontvangt u van ons op het moment van betaling. U bent zelf verantwoordelijk voor de aanspraak op een vergoeding van uw zorgverzekeraar. Wij kunnen u niet garanderen dat er een vergoeding zal plaatsvinden. Voor patiënten met diabetes mellitus kunnen andere voorwaarden gelden. Wij adviseren u de polisvoorwaarden te raadplegen.


Annulering afspraken
Gemaakte afspraken (mondeling, telefonisch, WhatsApp, mail of andere wijze) kunnen tot 24 uur van te voren gratis geannuleerd worden. 
Wij behouden ons het recht voor om afspraken die zonder tijdige afmelding verzuimd worden of binnen 24 uur voor de afspraak geannuleerd worden in rekening te brengen.
Kwaliteit en service
Onze behandelaars verplichten zich tot het handelen naar zijn of haar beste kunnen. Om de kwaliteit en de service te waarborgen zijn al onze podotherapeuten lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) en staan zij als kwaliteit geregistreerde podotherapeut ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici. 
Op therapeutische hulpmiddelen kunnen wij geen volledige garantie op het effect hiervan geven. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft u in geen enkel geval recht op teruggave- of vrijstelling van betaling. Aanpassingen van hulpmiddelen binnen 2 maanden na aflevering (of tot de eerste controle afspraak) vallen binnen onze service en worden daarom niet in rekening gebracht.

Invullen DTP (directe toegankelijkheid podotherapie)
De directe toegankelijkheid houdt in dat u zonder een doorverwijzing van uw huisarts naar een specialist kunt gaan.
Podotherapie is sinds 2011 een direct toegankelijk beroep. Dit betekent dat wanneer u een klacht heeft en hiervoor naar de podotherapeut wilt, niet eerst een verwijzing van de huisarts nodig heeft. Uiteraard kan een huisarts u wel doorverwijzen als hij/ zij dat nodig vindt. De podotherapeut bepaalt zelf om direct toegankelijk te zijn of niet. 
In Balance Podotherapeutisch Centrum is direct toegankelijk. 
Wanneer u bij een podotherapeut komt die direct toegankelijk is, wordt er vóór het onderzoek een screening gedaan. Dit gaat in zijn werk door het invullen van een vragenlijst om te kijken of er zogenaamde “red-flags” (rode vlaggen) aanwezig zijn. Een rode vlag is een indicatie dat er een risicofactor aanwezig is die mogelijk van invloed op de behandeling kan zijn. Wanneer er een rode vlag aanwezig is, mag een behandelaar niet zomaar een onderzoek doen maar wordt de patiënt geacht een verwijzing van zijn huisarts te krijgen. Wanneer deze een goedkeuring geeft voor een onderzoek, krijgt u een verwijzing.
Wanneer er geen “red flags” zijn geconstateerd, kan de podotherapeut met het onderzoek beginnen. Ondanks het feit dat u geen verwijzing van een huisarts om naar een podotherapeut te gaan nodig heeft, zal de huisarts of andere verwijzer wel van het behandeltraject op de hoogte worden gehouden. Hiervoor dient u toestemming te verlenen.
Let op! Het kan zijn dat sommige zorgverzekeraars verplichten dat u een doorverwijzing van een huisarts heeft voordat u naar de podotherapeut gaat. Alleen op die manier kunt u dan bij deze verzekeraar voor vergoeding in aanmerking komen. Dit dient u zelf na te vragen en te regelen.

Breng ook uw lichaam in balans!
Neem contact op

Onze partners